Swamis Vishnudevananda

Swamis Vishnudevananda (1927-1993)

1957 metais Swamis Vishnudevananda savo mokytojo Swamio Sivanandos pavedimu paliko Himalajų priekalnes. Mokytojas pasiuntė jį skleisti jogos mokymo Vakarų kraštuose. Trisdešimt septynerius metus Swamis nenuilstamai keliavo po pasaulį ir kur galėdamas pasiaukojamai skleidė dvasinį mokymą, steigė jogos centrus ir ašramus.

Swamis Vishnudevananda, kurio gimtinis vardas Swamy Kuttan Nairas, atėjo į pasaulį 1927 metų gruodžio 31 dieną Keralos valstijoje, pietų Indijoje. Baigęs mokyklą, jis pradėjo tarnauti Indijos kariuomenės inžineriniame dalinyje. Vieną dieną budėdamas jis aptiko išmestą brošiūrėlę, kurioje buvo išdėstytos dvasinės praktikos tiesos. Jos autorius buvo Swamis Sivananda. Rašinys taip sujaudino jaunuolį, kad jis nusprendė aplankyti vieną didžiausių šių laikų šventųjų Swamį Sivanandą jo ašrame. Baigęs tarnybą kariuomenėje, jis trumpai mokytojavo, tačiau 1947 metais metė šį darbą vedamas vienintelio troškimo – įstoti į Sivanandos ašramą Rišikeše. Po metų, praleistų ašrame, buvo įšventintas į vienuolius, jam buvo suteiktas Swami Vishnudevanandos vardas. Sivanandos ašrame Swamis Vishnudevananda praleido dešimtį metų ir tapo pirmuoju hatha jogos profesoriumi "Yoga Vedanta Forest" akademijoje. Be įvairių kitų pareigų ašrame, jis buvo Swamio Sivanandos asmeninis sekretorius.

1957 metais Swamis Vishnudevananda išvyko iš Indijos ir apsistojo vakarinėje Amerikos pakrantėje. Jis iš karto pastebėjo, kad ten gyvenantys žmonės, įsukti gyvenimo rutinos, nieko nenutuokia nei apie atsipalaidavimą, nei apie sveiką gyvenseną. Swamiui kilo jogos atostogų idėja ir jis pradėjo kurti aplinką, kurioje žmonės galėtų pailsėti tiek kūnu ir protu, tiek dvasia. Įkūrė keletą centrų ir ašramų, kuriuose mokė integralios jogos. Šios krypties, jungiančios keturis pagrindinius jogos kelius, laikosi ir visi šiandieniniai
Sivananda jogos centrai. Integrali joga susideda iš džnana, radža, bhakti, karma jogos ir penkių svarbiausių dalykų – tinkamų pratimų, jogos kvėpavimo, teisingo atsipalaidavimo, tinkamos mitybos,
pozityvaus mąstymo ir meditacijos.

Norėdamas suvienyti pasaulio žmones, sustiprinti jų bendravimą ir tarpusavio supratimą, 1969 metais Swamis Vishnudevananda įkūrė organizaciją ir pavadino ją „Teisinga pasaulio tvarka" ("True World
Order"). Tais pačiais metais ėmė vadovauti ir unikaliems jogos mokytojų rengimo kursams, kuriuose mokė pagrindinių jogos disciplinų tikėdamas, jog tai padės harmonizuoti pasaulį. 1971 metais visų
pasaulio laikraščių pirmieji puslapiai rašė, kaip Svamis Vishnudevananda mažu dviviečiu lėktuvėliu praskrido virš karštų pasaulio taškų mėtydamas gėles ir atsišaukimus su raginimais kovoti už taiką. Pavadintas „The Flying Swami" (Skraidančiu Swamiu) jis skraidė karo veiksmų zonose: Belfaste (1971), Suece (1971), Vakarų Pakistane (1971). 1983 m. jis praskrido virš Berlyno sienos iš Vakarų Berlyno į Rytus. Swamis Vishnudevananda parėmė daugybę festivalių, simpoziumų ir konferencijų, keliavo po pasaulį, visur pasisakydamas už taiką ir tarpusavio supratimą.

Nenuilstantis kovotojas už taiką ir įkvepiantis jogos mokytojas, Swamis Vishnudevananda yra parašęs ir iki šiol skaitomas bei vertinamas knygas The "Complete Illustrated Book of Yoga" („Išsami iliustruota jogos knyga") bei "Meditation and Mantras" („Meditacija ir mantros"). Swamis Vishnudevananda paliko kūną 1993 lapkričio 9 dieną, o jo sukurta pasaulinė organizacija tęsia pradėtą darbą, skleisdama laiko nepaliestą, amžiną jogos išmintį.

 

 

http://www.sivananda.org/ttceurope/lithuanian/yoga-master.php